Algemene voorwaarden Vitaal met Linda | Massage Capelle aan den IJssel

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen Vitaal met Linda en de cliënt voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken

De cliënt dient verhindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Vitaal met Linda melden.

Indien de cliënt deze verplichting niet nakomt, behoudt Vitaal met Linda zich het recht voor om het honorarium voor de gereserveerde tijd en behandeling aan cliënt door te berekenen.

3. Betaling

Prijzen zijn duidelijk en zichtbaar gemeld op de website en in de massageruimte.
Betaling dient direct na behandeling te worden voldaan, contant (cash), per pin of via een betaalverzoek.
Op verzoek ontvangt cliënt een factuur.

4. Geheimhouding

Vitaal met Linda is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens en voorafgaand aan de behandeling.

5. Persoonsgegevens en Privacy

De cliënt voorziet Vitaal met Linda tijdens het intakegesprek voorafgaand aan de 1e behandeling van alle gegevens die Vitaal met Linda noodzakelijk acht om zorgvuldig haar behandelingen uit te voeren.  Vitaal met Linda neemt deze persoonlijke gegevens op in haar bestand.

Vitaal met Linda behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Zie ook onze Privacyverklaring.